Dự án khách sạn chúng tôi đã triển khai

Dự án khách sạnNgày: 19-11-2019 bởi: Thiết bị Vạn Đạt

Dự án khách sạn chúng tôi đã triển khai

Khách Sạn Silkpath Sapa

-12 thang máy Otis, tốc độ 1.75m/s


 

 

Gọi Ngay: 0888933586