Dự án khách sạn chúng tôi đã triển khai

Dự án khách sạnNgày: 19-11-2019 bởi: Thiết bị Vạn Đạt

Dự án khách sạn chúng tôi đã triển khai

Khách sạn GRAND MERCUE ĐÀ NẴNG

-05 thang máy Hitachi, tốc độ 2.5m/s

 

Gọi Ngay: 0888933586