VỀ CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI
Vốn điều lệ : 50 tỷ đồng ++
Nhân sự : 100 người ++

Thông điệp của Vạn Đạt Corp chúng tôi:
Vững bước cùng thời đại chính là thông điệp chủ đạo và xuyên suốt của Vạn Đạt ( VD Corp ),thể hiện mục tiêu và quan điểm luôn luôn cung cấp các sản phẩm mang tính an toàn, bền bỉ cùng thời gian và chất lượng để phục vụ cho người sử dụng.

0

Nhân viên

0 / 0

Hỗ trợ

0+

Khách hàng

0

Đối tác

0+

Giải thưởng

Dịch vụ của chính tôi

Tư vấn và lắp đặt thang máy
Tiên phong trong thị trường mới bằng việc đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, cải tiến kỹ thuật.Tôn trọng thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ & cải thiện về môi trường toàn cầu.
Thi công lắp đặt thang máy
Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với chất lượng vượt trội. Nỗ lực tuân thủ quy định pháp luật và ứng xử đúng đắn các chuẩn mực đạo đức.
Bảo hành và bảo trì
Xây dựng các mối quan hệ với xã hội, khách hàng, cổ đông, nhân viên và đối tác kinh doanh dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Các tin tức nổi bật

Đối tác của chúng tôi

Gọi Ngay: 0888933586